Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Γ’ κύκλος (2020)

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Γ’ κύκλος (2020)

Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ αφορά Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών, δηλαδή αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συστημάτων με σκοπό τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ωφελούμενος του προγράμματος, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει εργασίες που επιτυγχάνουν μια συγκεκριμένη τιμή ελάχιστης ενεργειακής αναβάθμισης στο ακίνητο. Αφορά αντικατάσταση ή εξ’ αρχής εγκατάσταση, συστήματος θέρμανσης-κλιματισμού, ηλιακού συλλέκτη, θερμομόνωσης, κουφωμάτων, και συστημάτων σκίασης. Ημιτελή ακίνητα δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ:

α) το ακίνητο να είναι δηλωμένο ως κύρια κατοικία στον πίνακα 5α του Ε1 (από κάποιον-όχι απαραίτητα τον ιδιοκτήτη)

β) να έχει αριθμό παροχής ρεύματος

γ) να μην έχει αυθαιρεσίες ή αν υπάρχουν, να έχουν τακτοποιηθεί και να έχει πληρωθεί το πρόστιμο

δ) η ενεργειακή κλάση της κατοικίας να είναι από Δ’ και κάτω

ε) να μην υπάρχει ενεργή ένταξη σε προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

     Το γραφείο μας έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία περισσότερες από 100 αιτήσεις στα προγράμματα ΕΚΟ Ι και ΕΚΟ ΙΙ α’ και β’ κύκλος, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία από την πρώτη ενημέρωση μέχρι και την τελική εκταμίευση. Η διαδικασία είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, αυστηρά δομημένη, και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε μας στέλνετε ένα email και η υπεύθυνη του προγράμματος, Λαγού Ιωάννα, θα επικοινωνήσει μαζί σας.  

Τα στάδια επιγραμματικά έχουν ως εξής: Αρχικά, προσκομίζετε όλα τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν, συγκεντρωτικά, στο γραφείο μας, κατόπιν ραντεβού, ώστε να γίνει ο έλεγχος επιλεξιμότητας κατοικίας και ωφελούμενου.

Εφόσον μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, σας δίνεται γραπτώς όλη η διαδικασία που ακολουθείται, υπολογίζονται το ποσοστό και το ποσό της επιδότησής σας και καθορίζονται τα κόστη. Ακολουθούν η δημιουργία φακέλου και η αυτοψία για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και του παραρτήματος ΙΙΙ, στο οποίο αναγράφονται όλες οι εργασίες που θα γίνουν και αναφέρονται τα μέτρα και τα ποσά επιδότησης. Το παράρτημα ΙΙΙ υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη και τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην αίτηση ένταξής σας στο πρόγραμμα, όταν ανοίξουν οι αιτήσεις. Η επίσημη συνεννόηση του γραφείου μας με τον ωφελούμενο γίνεται μέσω e-mail, προς αποφυγή παραλείψεων ή παρανοήσεων. Το γραφείο μας θα σας ενημερώνει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και τις καταλυτικές προθεσμίες εγκαίρως. Ενημέρωση θα έχετε στο e-mail σας και από το ίδιο το πρόγραμμα αυτόματα. Αφού γίνει η αίτησή σας επιτυχώς, όταν το απαιτήσει το πρόγραμμα προχωράμε στην αίτηση δανείου, αν έχετε επιλέξει να προχωρήσετε με δάνειο και όχι με ίδια κεφάλαια. ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να πάρετε δάνειο, το ποσοστό συμμετοχής σας μπορεί να καλυφθεί με δικά σας κεφάλαια. Το ΕΣΠΑ ωστόσο, σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε περισσότερες από μια αιτήσεις σε διαφορετικές τράπεζες, αν η πρώτη αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, ενώ επιδοτούνται οι τόκοι του δανείου. Η αίτησή σας σε αυτή τη φάση θα βρίσκεται στο στάδιο 5 και θα αναμένουμε κάποιο διάστημα ώστε το πληροφοριακό σύστημα να σας προχωρήσει αυτόματα, στο στάδιο 6, αυτό της υπαγωγής. Όταν μπούμε στο στάδιο 6 και αφού εγκριθεί το δάνειο, παρουσιάζεστε στην τράπεζα για να υπογράψετε τη σύμβαση.

     Στο διάστημα που μεσολαβεί, όσοι επιθυμείτε, δηλώνετε ότι θα θέλατε να αναλάβει το γραφείο μας εξ’ ολοκλήρου τις εργασίες. Οι υπόλοιποι, μπορείτε να απευθύνεστε σε συνεργεία και να παίρνετε προσφορές. Όταν η αίτησή σας προχωρήσει στο στάδιο 6, αυτό της υπαγωγής, το γραφείο μας θα σας ζητήσει να προσκομίσετε τα στοιχεία των συνεργείων με τα οποία έχετε αποφασίσει ότι θα συνεργαστείτε. Δηλαδή, επωνυμία, ΑΦΜ, ώστε να δώσουμε εντολή να μπουν προκαταβολές και τα συνεργεία να ξεκινήσουν τις εργασίες. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, μας προσκομίζετε τα πιστοποιητικά των υλικών, και τα τιμολόγια, και γίνεται η 2η αυτοψία και η έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει ότι έγιναν οι εργασίες που απαιτούνταν για την ελάχιστη ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε να γίνει η τελική εκταμίευση. Όσοι συνεργάζεστε με το γραφείο μας σε επίπεδο κατασκευής, δεν ασχολείστε με την συγκέντρωση των τιμολογίων και των πιστοποιητικών.

Τέλος, τα δικαιολογητικά ανεβαίνουν στο σύστημα και περιμένουμε η αίτηση να προχωρήσει στο στάδιο της τελικής εκταμίευσης.

     Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε, στο τηλέφωνο του γραφείου μας, 210 5753428 ή μέσο e-mail στο ilagou@xwrotexno.gr.

Η υπεύθυνη του προγράμματος,

Λαγού Ιωάννα

ΣΠ. & Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες