Μελέτες & Επιβλέψεις

Μελέτες & Επιβλέψεις
Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα του γραφείου μας από την ίδρυση του μέχρι σήμερα είναι η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και η επίβλεψη αυτών. Η σωστή μελέτη όλων των παραμέτρων ενός έργου παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.

Στο ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ, οι έμπειροι μηχανικοί και οι συνεργάτες μας, με γνώμονα τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της αισθητικής, αναλαμβάνουμε να αναλύσουμε , να επιλύσουμε, να συνθέσουμε και να μελετήσουμε κάθε έργο κτιριοδομικής φύσεως.

Η σύνταξη των μελετών γίνεται από έμπειρους μηχανικούς, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή στην πράξη και έχοντας ως στόχο την εκπόνηση ποιοτικών – εφαρμόσιμων – μελετών που θα αποφέρουν τη βέλτιστη λύση συναρτήσει της οικονομίας, της ασφάλειας και της αισθητικής.

«Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην παθολογία των κατασκευών και εξειδικευόμαστε στις Αντισεισμικές Κατασκευές»

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την σύνταξη ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ και ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που περιέχει:

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Τοπογραφική Αποτύπωση
 • Στατική – Αντισεισμική Μελέτη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα (μεταλλικά κτίρια), ξύλο (ξύλινες κατασκευές) και λιθοδομή (πέτρινα κτίρια – φέρουσα τοιχοποιία)
 • Μελέτη Στατικής Επάρκειας
 • Προσεισμικό έλεγχο κατασκευής
 • Μελέτη Επισκευής – Ενίσχυσης
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη θερμομόνωσης – θερμομονωτικής επάρκειας
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη κεντρικής Θέρμανσης
 • Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης
 • Μελέτη καύσιμου αερίου για νέα ή υφιστάμενα κτίρια
 • Εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεις αερισμού – εξαερισμού
 • Μελέτη Πυρασφάλειας – Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας υφιστάμενου κτιρίου/επιχείρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες)
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (αρχιτεκτονικός φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης)
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, κλειστά κυκλώματα CCTV, συστήματα διαχείρισης κτιρίων B.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, κλπ)
 • Περιβαλλοντική μελέτη – περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Χωροταξική και ρυθμιστική μελέτη
 • Πολεοδομική και ρυμοτομική μελέτη

 

Μετά την εκπόνηση και τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών και των ενεργειών που ακολουθούν (έκδοση οικοδομικής αδείας, εγκρίσεις φορέων κλπ.) το ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου σε όλα τα στάδια της κατασκευής αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της μελέτης.

Η επίβλεψη γίνεται από τους έμπειρους μηχανικούς του γραφείου μας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση ενός ποιοτικού έργου. Η παρουσία μας στο εργοτάξιο είναι ουσιαστική και παραγωγική, καθώς αποσκοπεί στην σωστή οργάνωση των συνεργείων και στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αποπεράτωση του έργου, με γνώμονα πάντα, την ασφάλεια και την ποιότητα.

 

 

Designed & Developed by WEBICON