Στατικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες
Στο Τεχνικό Γραφείο ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ, οι έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί μας, με ειδίκευση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών και τεχνογνωσία 30 χρόνων, ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθοδολογίες και την εξέλιξη της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και των Υλικών και έχοντας πάντα υπόψη την εφαρμογή στην πράξη, είναι σε θέση να εκπονήσουν με υπευθυνότητα ποιοτικές-εφαρμόσιμες- Στατικές – Αντισεισμικές Μελέτες που αποφέρουν τη βέλτιστη λύση συναρτήσει της ασφάλειας, της οικονομίας και της αισθητικής. 

Η Στατική – Δυναμική (Αντισεισμική) μελέτη είναι το Άλφα και το Ωμέγα όσον αφορά την ασφάλεια της κατασκευής και των χρηστών αυτής. Ειδικά σε σεισμογενείς χώρες όπως η Ελλάδα, είναι απαραίτητη η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών.

Η Στατική – Αντισεισμική Μελέτη απαιτεί μεγάλη πείρα, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία του ευρύ τεχνικού – επιστημονικού αντικειμένου της Στατικής & Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών και των κανόνων της τέχνης και της εφαρμογής.

Στο ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ διαθέτουμε τα τελευταία τεχνολογικά μέσα και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ακολουθώντας τους σύγχρονους κανονισμούς  (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ, ΚΑΝ.ΕΠΕ, Ευρωκώδικες), αναλαμβάνουμε στατικές μελέτες για:

  1. Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (μπετόν)
  2. Μεταλλικές κατασκευές (δομικός χάλυβας)
  3. Σύμμικτες κατασκευές (συνδυασμός των δύο ανωτέρω)
  4. Ξύλινες κατασκευές
  5. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (λιθοδομές)

Επίσης, αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών στις οποίες πρόκειται να γίνει προσθήκη ορόφων ή έχουν υποστεί βλάβες (π.χ. από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση, καθιζήσεις) ώστε να διαπιστωθεί αν απαιτείται επισκευή ή ενίσχυση.

Designed & Developed by WEBICON