Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου
Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Τεχνικού Συμβούλου έργων και προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Αναλυτικότερα προσφέρουμε:

  •  Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων
  •  Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων
  •  Υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων σε θέματα προτάσεων χρηματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Φορείς (σύνταξη τευχών δημοπράτησης,αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις)
  • Επίβλεψη και παρακολούθηση κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Designed & Developed by WEBICON