«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» – Kύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» – Kύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 13 Δεκεμβρίου 2021.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Αιτήσεις για πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος.

Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών, δηλαδή την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συστημάτων με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του ακινήτου και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Ο ωφελούμενος του προγράμματος θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες (Ενεργειακός Στόχος που ορίζει το πρόγραμμα).

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021:

α) να υφίσταται νόμιμα (να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες, ή αν υπάρχουν, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα την Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη.

β) να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

γ) να είναι δηλωμένη ως κύρια κατοικία στον πίνακα 5α του Ε1 (από κάποιον-όχι απαραίτητα τον ιδιοκτήτη)

δ) να είναι ηλεκτροδοτούμενη και ο αριθμός παροχής να αναγράφεται ορθά σε όλα τα φορολογικά έγγραφα. (Ε9, Ε1, Ε2 εφόσον υπάρχει μίσθωση)

ε) να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης της Γ,

ζ) να μην υπάρχει ενεργή αίτηση για το συγκεκριμένο ακίνητο σε προηγούμενο κύκλο.

  • Ημιτελή ακίνητα και ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν (επιγραμματικά) την αντικατάσταση (ή εξ’ αρχής εγκατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις) συστήματος θέρμανσης – ψύξης, ηλιακού συλλέκτη, θερμομόνωσης, κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης και συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome).

     Το γραφείο μας έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία περισσότερες από 100 αιτήσεις στα προγράμματα ΕΚΟ Ι και ΕΚΟ ΙΙ α’, β’ και γ’ κύκλος, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία από την πρώτη ενημέρωση μέχρι και την τελική εκταμίευση. Η διαδικασία είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, αυστηρά δομημένη, και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε, μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.  

Τα πρώτα στάδια, επιγραμματικά, έχουν ως εξής:

  1. Έλεγχος Επιλεξιμότητας 
  2. Έκδοση Α’ Π.Ε.Α. και σύνταξη πρότασης παρεμβάσεων
  3. Προετοιμασία φακέλου για την αίτηση

Αρχικά δηλαδή, προσκομίζετε όλα τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν, συγκεντρωτικά, στο γραφείο μας, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να γίνει ο έλεγχος επιλεξιμότητας κατοικίας και ωφελούμενου. Εφόσον μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, σας δίνεται γραπτώς όλη η διαδικασία που ακολουθείται, υπολογίζεται το ποσοστό  της επιδότησής σας και καθορίζονται τα κόστη.

Ακολουθεί  η αυτοψία για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και του παραρτήματος ΙΙΙ (πρόταση παρεμβάσεων), στο οποίο αναγράφονται όλες οι εργασίες που θα γίνουν και αναφέρονται τα μέτρα και τα ποσά επιδότησης. Το παράρτημα ΙΙΙ υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη και τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην προετοιμασία του φακέλου για την αίτηση ένταξής σας στο πρόγραμμα, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν ανοίξουν οι αιτήσεις. Η επίσημη συνεννόηση του γραφείου μας με τον ωφελούμενο γίνεται μέσω e-mail, προς αποφυγή παραλείψεων ή παρανοήσεων. Το γραφείο μας θα σας ενημερώνει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και τις καταλυτικές προθεσμίες εγκαίρως. Ενημέρωση θα έχετε στο e-mail σας και από το ίδιο το πρόγραμμα αυτόματα. Αφού γίνει η αίτησή σας επιτυχώς, όταν το απαιτήσει το πρόγραμμα προχωράμε στην αίτηση δανείου, αν έχετε επιλέξει να προχωρήσετε με δάνειο και όχι με ίδια κεφάλαια. ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να πάρετε δάνειο, το ποσοστό συμμετοχής σας μπορεί να καλυφθεί με δικά σας κεφάλαια. Το ΕΣΠΑ ωστόσο, σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε περισσότερες από μια αιτήσεις σε διαφορετικές τράπεζες, αν η πρώτη αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, ενώ επιδοτούνται οι τόκοι του δανείου. Η αίτησή σας σε αυτή τη φάση θα βρίσκεται στο στάδιο 5 και θα αναμένουμε κάποιο διάστημα ώστε το πληροφοριακό σύστημα να σας προχωρήσει αυτόματα, στο στάδιο 6, αυτό της υπαγωγής. Όταν μπούμε στο στάδιο 6 και αφού εγκριθεί το δάνειο, παρουσιάζεστε στην τράπεζα για να υπογράψετε τη σύμβαση.

     Στο διάστημα που μεσολαβεί, όσοι επιθυμείτε, δηλώνετε ότι θα θέλατε να αναλάβει το γραφείο μας εξ’ ολοκλήρου τις εργασίες. Οι υπόλοιποι, μπορείτε να απευθύνεστε σε συνεργεία και να παίρνετε προσφορές. Όταν η αίτησή σας προχωρήσει στο στάδιο 6, αυτό της υπαγωγής, το γραφείο μας θα σας ζητήσει να προσκομίσετε τα στοιχεία των συνεργείων με τα οποία έχετε αποφασίσει ότι θα συνεργαστείτε. Δηλαδή, επωνυμία, ΑΦΜ, ώστε να δώσουμε εντολή να μπουν προκαταβολές και τα συνεργεία να ξεκινήσουν τις εργασίες. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, μας προσκομίζετε τα πιστοποιητικά των υλικών, και τα τιμολόγια, και γίνεται η αίτηση για την 2η αυτοψία και έκδοση του 2ου ενεργειακού πιστοποιητικού, όπου σε αυτόν τον κύκλο θα ορίζεται Ενεργειακός Επιθεωρητής με δημόσια κλήρωση, που επιβεβαιώνει ότι έγιναν οι εργασίες που απαιτούνταν για την ελάχιστη ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε να γίνει η τελική εκταμίευση. Όσοι συνεργάζεστε με το γραφείο μας σε επίπεδο κατασκευής, δεν ασχολείστε με την συγκέντρωση των τιμολογίων και των πιστοποιητικών.

Τέλος, τα δικαιολογητικά ανεβαίνουν στο σύστημα και περιμένουμε η αίτηση να προχωρήσει στο στάδιο της τελικής εκταμίευσης.

     Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω e-mail στο eko@xwrotexno.gr .

Designed & Developed by WEBICON