Επισκευές & Ενισχύσεις

Επισκευές & Ενισχύσεις
Με μεγάλη εμπειρία στην παθολογία των κατασκευών, το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην επισκευή – ενίσχυση και αποκατάσταση βλαβών υφισταμένων κατασκευών και την αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων.

Η συνεχής παρουσία του γραφείου μας στα συνέδρια, τις ημερίδες και τα σεμινάρια για την επισκευή/ ενίσχυση κατασκευών, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των ειδικών, σε θέματα βλαβών και επεμβάσεων, μηχανικών μας, καθώς και η διαρκής  διερεύνηση (με αυτοψίες σε σεισμόπληκτα, πυρόπληκτα κ.α.) της συμπεριφοράς των κτιρίων στα φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμός, καθιζήσεις), μας επιτρέπει, μέσα από την τεχνογνωσία και την εμβάθυνση στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, να αξιολογούμε (δομική αξιολόγηση, έλεγχος αντοχής, προσεισμικός & αντισεισμικός έλεγχος) και με υψηλό βαθμό κρίσης και σύνεσης να δίνουμε λύσεις σε όλες τις τεχνικές διαστάσεις του προβλήματος (παθολογία) της επάρκειας (στατικής – αντισεισμικής), της επισκευής και της ενίσχυσης της κατασκευής.

 

Η στρατηγική για τις επεμβάσεις (επισκευή/ ενίσχυση) ξεκινάει από τον βαθμό ασφάλειας (στάθμη επιτελεστικότητας) που επιθυμεί ο πελάτης, για το κτίριο του, έναντι σεισμού και περιλαμβάνει την:

 1. Εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης: αφορά τεχνικά θέματα αντοχής των υλικών, ερμηνεία της τυχόν παθολογικής εικόνας της κατασκευής, αξιολόγηση των βλαβών – ατελειών σε συνδυασμό με ανάλυση και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας της κατασκευής (φέρουσα ικανότητα) και αξιολόγηση για το αν υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του φορέα της κατασκευής
 2. Εξέταση εναλλακτικών σχημάτων επέμβασης: αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση προς καθεμία από τις τρεις κρίσιμες δυνατές επιλογές:
  1. Επισκευή: διαδικασία επέμβασης, σε μια κατασκευή με βλάβες, όπου γίνεται αποκατάσταση των στοιχείων της κατασκευής στα προ της βλάβης χαρακτηριστικά της (επαναφορά αρχικής κατάστασης).
  2. Ενίσχυση: διαδικασία επέμβασης, σε μια κατασκευή, με βλάβες ή χωρίς, η οποία επαυξάνει την φέρουσα ικανότητά της (αντοχή της) σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που είχε αρχικά.
  3. Κατεδάφιση της κατασκευής και ανέγερση νέας
 3. Αναδιαστασιολόγιση του φορέα (σκελετού) της κατασκευής: στατική – αντισεισμική μελέτη που περιλαμβάνει και τα επισκευασμένα/ ενισχυμένα στοιχεία της κατασκευής και παραγωγή των σχεδίων λεπτομερειών της οριστικής μελέτης.
 4. Κοστολόγηση των εργασιών: για να αποφασιστεί αν η λύση που επιλέχθηκε είναι οικονομικά ωφέλιμη. Η επέμβαση είναι οικονομικά ωφέλιμη, εφόσον κοστίζει λιγότερο από το 80% της απομένουσας αξίας της κατασκευής.

 

Η τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να διαλέγουμε κάθε φορά τη μέθοδο επέμβασης (ή συνδυασμό αυτών) που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση, με γνώμονα την ασφάλεια, την οικονομία και την λειτουργικότητα.

 

Ενδεικτικές εφαρμοζόμενες μέθοδοι:

 • Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
 • Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης
 • Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα – Gunite (dry mix / wet mix / semi-dry mix)
 • Μανδύες Έγχυτου/ Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικά Ελάσματα (Λεπίδες L’ Hermitte)
 • Νέα τοιχώματα ακαμψίας έγχυτου ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος
 • Ειδικές θεμελιώσεις – αγκυρώσεις
 • Βαριές Μεταλλικές Διατομές
 • Ρητινενέσεις – τσιμεντενέσεις
 • FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα, Υαλοϋφάσματα
 • Αμμοβολή οξειδωμένου σιδηροπλισμού – διαβρωμένου σκυροδέματος
 • Ειδικές μονώσεις – στεγανώσεις
 • Αδιατάρακτες κοπές

Ειδικές μέθοδοι  Αποκατάστασης Λιθόκτιστων Διατηρητέων Κτιρίων

 • Αρμολόγηση λίθινων τοιχοποιιών
 • Τσιμεντενέσεις (απλές / ρητινικές / ινοπλισμένες)
 • Εφαρμογή μεταλλικών ελκυστήρων
 • Μεταλλικές ενισχύσεις ξύλινων μεσοπατωμάτων και στεγών
 • Σενάζ έγχυτου οπλισμένου σκυροδέματος στέψης φέρουσας τοιχοποιίας
 • Ειδικά αγκύρια για συρραφή φερουσών λιθοδομών

 

Οι παραπάνω μέθοδοι εφαρμόζονται σύμφωνα με τους τελευταίους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μηχανικών μας.

 

Το γραφείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία πιστοποιημένων εργαστηριακών ελέγχων σκυροδέματος, οπλισμών και φέροντος οργανισμού των κατασκευών.

Ενδεικτικά μη καταστροφικοί & καταστροφικοί έλεγχοι οπλισμένου σκυροδέματος:

 • Κρουσιμέτρηση
 • Εξόλκευση ήλου
 • Υπέρηχοι
 • Μαγνητογράφηση οπλισμού
 • Μέτρηση δυναμικού & χλωριόντων
 • Πυρηνοληψίες
 • Μήτρα σκυροδέματος
 • Σκληρομέτρηση
 • Μέτρηση πάχους ενανθράκωσης σκυροδέματος

 

Designed & Developed by WEBICON