Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά
«Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι μια μικρή ενεργειακή μελέτη στην οποία υπολογίζεται η θεωρητική ενεργειακή κατανάλωση της κατασκευής και πιστοποιεί την ενεργειακή της απόδοση, κατατάσσοντας την σε μία από τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες (Α+ έως Η). Επίσης, προτρέπει τον ενεργειακό επιθεωρητή, να προτείνει και κάποια σενάρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου»
Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, παίζει η ύπαρξη θερμομόνωσης (συνήθως Εξηλασμένη ή Διογκωμένη (γραφιτούχα ή μη) Πολυστερίνη) των εξωτερικών τοίχων/ δαπέδων/ οροφών, το είδος των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων τους, το σύστημα θέρμανσης/ ψύξης, ο ηλιακός συλλέκτης, ο προσανατολισμός και τα φυσικά ή τεχνητά σκίαστρα των όψεων του κτιρίου.

Γενικά, κτίρια που η οικοδομική τους άδεια είναι πριν το 2010, κατατάσσονται το πολύ μέχρι Γ κατηγορία (σε λίγες περιπτώσεις και Β), ενώ κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980, συνήθως ανήκουν στις τελευταίες κατηγορίες (Ζ,Η).

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ:

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται, για όλα τα κτίρια (από 1/1/2016 και κάτω από 50 τ.μ.) των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ),

  •             με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
  •             για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα)
  •             για κάθε νέα μίσθωση (ενοικίαση) ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα, επαγγελματική στέγη)
  •             για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον (ΕΣΠΑ)».

Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

– σε κτίρια με χρήση: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ;

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης :

 «Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ισχύει για 10 χρόνια» 

Το Τεχνικό μας  Γραφείο και οι  Συνεργάτες μας θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το ενεργειακό σας πιστοποιητικό καθώς και με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον (ΕΣΠΑ – επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας).

Designed & Developed by WEBICON