Τοπογραφικά

Τοπογραφικά

Το τοπογραφικό διάγραμμα (σχεδιάγραμμα), αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από την έρευνα (Πολεοδομία, Εθνικό κτηματολόγιο, Υπηρεσία Απαλλοτριώσεων και άλλες Τεχνικές Υπηρεσίες), τις επίγειες μετρήσεις (μετρήσεις πεδίου) και τις εργασίες γραφείου (σύνταξη σχεδίων).

Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

 

Που χρειάζεται:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφική πράξη (πωλήσεις, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4178/13)
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού – παραλίας
 • Καθορισμό οριογραμμής ρεμάτων
 • Καθορισμό λατομικών χώρων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Αδειοδότηση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Δίκτυα οπτικής ίνας
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων

 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και την ένταξη τους στο κατάλληλοπροβολικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87, UTM, HATT, ΤΜ3ο)

 

 

Designed & Developed by WEBICON